Kód produktu: 25079
Dostupnosť: Na Objednávku
6,90€
Bez DPH: 5,75€
Riedenie: Vodou Nánášanie: štetcom, valčekom, striekaním. Výdatnosť: 7-9m2/kg na jednu vrstvu v závislosti od nasiakavosti podkladu. Zasychanie: 3 - 5 hodín v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu. Skladovanie: pri teplote +5 až 25 stup.C. Aqualak je akrylátový vodouriedieteľný lak určený pre transparentné nátery výrobkov z dreva a interiéri. Lak je určený pre nátery prichádzajúce do priameho styku so suchými potravinárskymi výrobkami a pre povrchovú úpravu dreveného nábytku, hračiek a iných výrobkov z dreva určených pre deti aj vo veku do troch rokov podľa STN EN 71 - 3. Použitie: Používa sa k povrchovej úprave dreva v interiéri ako sú napr. nábytkové dielce, drevené obloženia stien a stropov, dyhované dielce, drevotrieskové a drevovláknité dosky, hračky, detský nábytok a iné. Úprava podkladu a postup aplikácie: Aqualak sa nanáša na čistý a suchý povrch. Drevo je potrebné očistiť, zbaviť mastnoty, starý náter odstrániť prebrúsením, brúsny prach dokonale očistiť. Živičné škvrny je potrebné odstrániť riedidlom C6000. Na ochranu proti plesniam, hubám a drvokaznému hmyzu je pred aplikáciou Aqualaku vhodné použiť ochranný prostriedok na drevo Drevosan. Prvý náter - penetračný sa nanáša lakom zriedeným s vodou v pomere 9 dielov laku a 1 diel vody, prípadne sa riedenie upraví podľa nasiakavosti podkladu. Po zaschnutí laku povrch prebrúsiť brúsnym papierom č. 150 - 240 podľa požiadavky na vzhľad náteru. Druhý, prípadne tretí náter sa prevedie nezriedeným lakom. Medzi jednotlivými nátermi musí byť interval cca. 3-5 hodín. Pri zvýšených požiadavkách na vzhľad náteru sa prevedie medzi jednotlivými nátermi prebrúsenie brúsnym papierom. Všetky pomôcky znečistené lakom musia byť ihneď umyté vodou, zaschnutý lak sa veľmi ťažko odstraňuje. Pred použitím obsah dôkladne premiešajte. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. Aqualak sa nesmie nanášať pri teplote podkladu a prostredia pod 10 stup.C a relatívnej vlhkosti nad 70%. Chráni pred mrazom! Ochrana zdravia pri práci a prvá pomoc: Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchuť prúdom čistej vody a vyhľadať lekársku pomoc. Zasiahnutú pokožku umyť vodou a mydlom a ošetriť regeneračným krémom. Pri náhodnom použití ihneď vyhľadať lekársku pomoc. Nevyvolávať zvracanie. Nie je vhodný na nátery, ktoré prichádzajú do priameho styku s pitnou vodou, krmovinami a potravinami inými ako uvedenými vyššie. Likvidácia obalov a odpadov: zaobchádzajte ako s ostaným odpadom, v zmysle platných zákonov. Po spotrebovaní náterovej hmoty je možné obal likvidovať ako ostatný odpad, alebo ho odložiť na vhodnú skládku odpadov. Kategória odpadu: O - ostatný odpad. Kód odpadu - 08 01 12 - odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11. Kód odpadu obalu - 15 01 04 obaly z kovu, 15 01 02 - obaly z plastu. Kategória: A/e - Laky interérové a exteriérové na drevo, kov a plasty a lazúrovacie laky na drevo vR. Hraničná hodnota pre maximálny obsah prachavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie 70g/L. Maximálny obsah organického uhlíka (TOC): 0,080 kg/kg. Hustota: min. 1,00 g/cm3. Sušina: min. 35%

Nie sú dostupné žiadne hodnotenia.

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!