Kód produktu: 6282
Dostupnosť: Skladom
4,90€
Bez DPH: 4,08€
Izolačná, protihluková hmota na báze kaučuku a syntetický živíc. Používa sa na spodné časti karosérie, blatníky, prahy, podbehy, batožinový priestor a spodné časti dverí. Veľmi dobrá protihluková izolácia dokonalá ochrana pred oderom od kamienkov. Nanáša sa na suché plochy zbavené nečistôt a prachu. Nanášame 2-3 vrstvy v intervale 5-10 minút. Schne rýchlo a zostáva trvalo elastický. Po zaschnutí je prelakovateľný akýmkoľvek lakovacím systémom. Farba: šedá! Nanáša sa na plochy suché, zbavené nečistôt a prachu. Aplikuje sa iba na plochy nanesené základom. Použitie: Na spodé časti karosérie, blatníky, prahy, podbehy, batožinový priestor a vnútorné časti dverí. Bezpečnosť a ochrana pri práci: Pozor! Nádoba je pod stálym tlakom. Chráňte pred slnkom a teplotami vyššími ako 50stup.C. Plné aj prázdne obaly neničte a nevhadzujte do ohňa. Nepoužívajte náplň smerom k plameňu ohňa alebo horúcim predmetom. Nevdychujte výpary, pracujte len v dobre vetraateľných priestoroch. Obsah je nepoživateľný, vyhýbajte sa styku s pokožkou. Nefajčite pri práci a chráňte pred deťmi. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Extrémne horľavý skvapalnený benzín. Škodlivý pri vdychovaní pri kontakte s pokožkou. Dráždi oči a pokožku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte vždy v dobre uzavretej nádobe na chladnom a dobre vetranom mieste. Uchovávajte mimo zdrojov zapálenia. Nevdychujte výpary. Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou a očami. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Obsahuje: toulén, butylacetát. Kategória a podkategória regulovaného výrobku: B/e: Špeciálne vrchné náterové látky. Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 840g/L. Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie: 575g/L. *,,POUŽÍVAJTE BIOCÍDY BEZPEČNÝM SpôSOBOM. PRED POUŽITÍM SI VŽDY PREČÍTAJTE ETIKETU A INFORMÁCIE O VÝROBKU."

Nie sú dostupné žiadne hodnotenia.

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!