Kód produktu: 590
Dostupnosť: Skladom
6,10€
Bez DPH: 5,08€
Čierny tixotropný materiál na báze asfaltu a kaučuku. Používa sa len na spodné časti automobilov, ktoré chráni proti korózii, hluku a nárazmi kamienkov. Má veľmi dobrú priľnavosť a elasticitu. Môže sa riediť 10 - 20% benzínom, toluénom, xylénom. Nanáša sa štetcom alebo špeciálnou striekacou pištoľou na spodné časti áut /tlak 5-6 bar/. Schne rýchlo, nemožno ho lakovať. Farba je čierna!Čierny tixotropný materiál na báze asfaltu a kaučuku. Používa sa len na spodné časti automobilov, ktoré chráni proti korózii, hluku a nárazmi kamienkov. Má veľmi dobrú priľnavosť a elasticitu. Môže sa riediť 10 - 20% benzínom, toluénom, xylénom. Nanáša sa štetcom alebo špeciálnou striekacou pištoľou na spodné časti áut /tlak 5-6 bar/. Schne rýchlo, nemožno ho lakovať. Farba je čierna! Použitie: Výhadne k ochrannému a tlmiacemu náteru spodku karosérie. Riedidlo: Druh: Nitro. Schnutie/20stup.C hod: 1-5 minút podľa hrúbky vrstvy. Spôsob aplikácie: striekacou pištoľou na spodky stetcom. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa, poškodzuje CNS pri dlhšej expozícii. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Veľmi horľavá kvapalina a pary. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Používajte ventilačné elektrické osvetľovacie zariadenia do výbušného prostredia. Po požití: volajte Toxikologické informačné centrum. Pri kontakte s pokožkou všetky kontaminované časti vyzlečte a opláchnite pokožku vodou. Uchovávajte uzamknuté. Zneškodnenie obsahu obalu v súlade s miestymi oblastnými, národnými, medzinárodnými nariadeniami. Obsahuje: toluén, benzín ropný, hydrogenačne odsírený, ťažký benzín ropný, hydrogenačne rafinovaný, ľahký. Kategória a podkategória regulovaného výrobku: B/c: základné náterové látky, vyrovnávacie náterové látky, plniče a základné náterové látky/plniče a základné náterové látky na kov. Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 540 g/L. Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie: 234,5g/L. *,,POUŽÍVAJTE BIOCÍDY BEZPEČNÝM SpôSOBOM. PRED POUŽITÍM SI VŽDY PREČÍTAJTE ETIKETU A INFORMÁCIE O VÝROBKU."

Nie sú dostupné žiadne hodnotenia.

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!